nghỉ học

  • Đề xuất học sinh TP HCM nghỉ hết ngày 3/5 07:18 | 18/04/2020
  • Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM dự kiến cho hơn 1,7 triệu học sinh và 135.000 học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghỉ hết ngày 3/5, để phòng chống Covid-19.
  • Hai phương án điều chỉnh năm học 2019-2020 08:42 | 12/03/2020
  • Ngoài điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020 theo 2 mốc học sinh trở lại trường vào ngày 16-3 và ngày 1-4, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể điều chỉnh tiếp theo quỹ thời gian từ nay đến ngày 5-9 nếu nghỉ học kéo dài

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn