Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

ngân hàng

  • Công bố TTHC sửa đổi, bị bãi bỏ trong hoạt động ngân hàng 15:41 | 18/12/2019
  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.
  • Cần có khung pháp lý đối với hoạt động cho vay ngang hàng 13:49 | 06/12/2019
  • Mặc dù liên tiếp có những cảnh báo từ các cơ quan Nhà nước, hoạt động cho vay ngang hàng (P2P) vẫn phát triển rất mạnh tại Việt Nam. Do đó, việc đưa ra các quy định pháp lý cho lĩnh vực này là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay để tránh các rủi ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn