ngành sư phạm

  • Tạm ngừng mở mới ngành sư phạm 16:40 | 12/07/2013
  • Vừa qua, Bộ Giáo dục và đào tạo có Công văn 4802/BGDĐT-GDĐH nhằm triển khai thực hiện chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm đến năm 2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn