nộp tờ khai

  • Lịch nộp các loại tờ khai thuế, lệ phí môn bài năm 2019 14:59 | 10/12/2018
  • Căn cứ vào Luật kế toán 2015 , Nghị định 139/2016/NĐ-CP , Thông tư 156/2013/TT-BTC , Thông tư 39/2014/TT-BTC , Thông tư 151/2014/TT-BTC , Thông tư 302/2016/TT-BTC thì lịch nộp các loại tờ khai thuế, lệ phí môn bài năm 2019 được thực hiện như sau:
  • Nghỉ Lễ 30/4 & 01/5 xong, Dân Kế toán phải làm ngay các việc này 09:52 | 27/04/2018
  • Sau khi nghỉ Lễ Chiến thắng (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) xong thì anh/chị Kế toán buộc phải làm ngay các việc này trong ngày 02/5/2018 (nếu chưa thực hiện trước khi nghỉ Lễ). Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2018 đối với doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn