nội quy lao động

  • Thủ tục đăng ký nội quy lao động từ ngày 17/3/2021 09:10 | 18/03/2021
  • Bộ LĐTB&XH ban hành Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17/3/2021 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp.
  • Hồ sơ, thủ tục đăng ký Nội quy lao động theo Luật mới 09:49 | 30/12/2020
  • Thời gian qua, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có bài viết " Hàng loạt doanh nghiệp sẽ phải sửa đổi Nội quy lao động từ 01/01/2021 ". Vậy, nếu phải sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ, thủ tục đăng ký nội quy lao động sẽ như thế nào, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau ...
  • 09 nội dung phải có trong Nội quy lao động 08:38 | 21/12/2020
  • Theo khoản 2 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP , nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động gồm những nội dung chủ yếu sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn