nước sinh hoạt

  • TP.HCM đề xuất tăng giá nước sinh hoạt 08:02 | 01/10/2019
  • Từ năm 2019 đến 2022, TP.HCM dự kiến điều chỉnh tăng giá nước sinh hoạt theo lộ trình từng năm. Sớm nhất giá nước sẽ tăng từ 5.300 đồng/m3 lên 5.600 đồng/m3 vào cuối năm 2019.
  • Hỗ trợ 200m2 đất ở cho mỗi hộ nghèo 11:20 | 22/05/2013
  • Mỗi hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn sẽ được giao đất ở với diện tích cho mỗi hộ bình quân 200m2.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn