nâng ngạch

  • Tiêu chuẩn ngoại ngữ khi thi nâng ngạch chuyên viên chính 08:01 | 06/12/2019
  • Bà Đinh Thu Nga (Hà Nội) có bằng thạc sĩ năm 2012 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, trước khi bảo vệ luận án cá nhân phải có ...
  • Thủ tục thi nâng ngạch công chức mới nhất 08:35 | 03/09/2019
  • Đây là thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ được ban hành kèm theo Quyết định 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn