nâng cao năng lực cạnh tranh

  • TPHCM: Hỗ trợ DN nâng cao năng lực cạnh tranh, đón đầu cơ hội 10:55 | 14/10/2019
  • Việt Nam đang nổi lên như là một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, điều này mang đến nhiều cơ hội, nhưng cũng là thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam, đòi hỏi phải không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh.
  • Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh 17:47 | 21/03/2014
  • Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19/NQ-CP, trong đó đưa ra một số giải pháp cụ thể như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn