Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

máy ATM

  • Chấn chỉnh vụ ngân hàng đóng cửa máy ATM vào ban đêm 14:54 | 11/05/2017
  • Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu chấn chỉnh thời gian hoạt động của máy ATM theo các quy định pháp lý hiện hành, trước tình hình một số ATM tạm ngưng giao dịch vào ban đêm nhằm hạn chế rủi ro.
  • Nâng hạn mức rút tiền qua ATM lên 5 triệu đồng/lần từ 01/7/2016 17:22 | 02/07/2016
  • Đây là nội dung mới nổi bật được quy định tại Thông tư 20/2016/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2012/TT-NHNN về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và Thông tư ...
  • Cài đặt hệ thống báo động cho máy ATM 10:23 | 08/01/2015
  • Thông tư 47/2014/TT-NHNN yêu cầu tổ chức cung cấp dịch vụ ATM trang bị hệ thống báo động cho ATM nhằm phòng chống mở cửa, di dời và đập phá máy trái phép.
  • ATM hết tiền bị phạt đến 15 triệu đồng 13:54 | 25/10/2014
  • Từ ngày 12/12, ngân hàng nào để máy giao dịch tự động (ATM) hết tiền và không đáp ứng được nhu cầu rút tiền của khách hàng sẽ bị phạt lên đến 15 triệu đồng.
  • 16:05 | 26/11/2011
  • Tại dự thảo thông tư, NH Nhà nước cũng chuẩn hóa thời gian giải quyết, tra soát khiếu nại đối với giao dịch ATM nội mạng là 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn