luat phi va le phi 2015

  • Đã có Luật phí và lệ phí 2015 14:11 | 19/12/2015
  • Ngày 25/11/2015, Quốc hội thông qua Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 . Theo đó, có một số điểm đáng lưu ý như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn