Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

luật thống kê

  • Tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2018 07:26 | 02/04/2018
  • Theo quy định của Luật Thống kê và chương trình điều tra thống kê hằng năm, từ ngày 1/4, Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn