Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

luật quản lý thuế 2019

  • Căn cứ ấn định thuế đối với doanh nghiệp 10:13 | 17/10/2020
  • Doanh nghiệp nếu vi phạm pháp luật về thuế sẽ bị ấn định số thuế phải nộp. Theo đó, căn cứ dùng để ấn định thuế đối với doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Luật Quản lý thuế 2019 , cụ thể:
  • Đảm bảo xoá nợ thuế đúng đối tượng 09:49 | 16/03/2020
  • Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 , cơ quan soạn thảo (Bộ Tài chính) đã quy định rất cụ thể về các trường hợp được xoá tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cũng như điều kiện để quay lại hoạt ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn