luật phí và lệ phí 2015

  • Triển khai thực hiện Luật phí và lệ phí 2015 10:58 | 11/05/2016
  • Để nhanh chóng triển khai thi hành Luật phí và lệ phí 2015, ngày 10/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 14/CT-TTg yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương:
  • Đã có Luật phí và lệ phí 2015 14:11 | 19/12/2015
  • Ngày 25/11/2015, Quốc hội thông qua Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 . Theo đó, có một số điểm đáng lưu ý như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn