luật kế toán 2015

  • Bãi bỏ một số quy định hướng dẫn Luật kế toán 2015 08:26 | 10/11/2018
  • Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 151/2018/NĐ-CP về SĐ, BS các Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BTC; Theo đó, tại Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán:
  • Những trường hợp không được làm kế toán 07:57 | 05/01/2017
  • Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán , trong đó quy định rõ những người không được làm kế toán, về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán.
  • Quốc hội thông qua Luật kế toán (sửa đổi) 17:19 | 20/11/2015
  • Với đa số đại biểu tham gia tán thành, dự thảo Luật kế toán (sửa đổi) đã được thông qua chiều ngày 20/11. Theo đánh giá chung, dự thảo luật Kế toán (sửa đổi) đã bảo đảm kế thừa Luật hiện hành và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn