Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

luật hôn nhân gia đình 2014

  • Toàn văn điểm mới Luật hôn nhân & Gia đình 2014 08:57 | 21/07/2014
  • (TVPL) - Từ 01/01/2015, Luật hôn nhân & Gia đình 2014 (sau đây gọi gọn là Luật 2014) chính thức có hiệu lực và thay thế cho Luật hôn nhân & Gia đình 2000 (sau đây gọi gọn là Luật 2000). So với Luật 2000 thì Luật 2014 có những điểm mới sau:
  • Điểm mới nổi bật của Luật hôn nhân gia đình 2014 14:22 | 09/07/2014
  • Luật hôn nhân gia đình 2014 đã chính thức được thông qua và sẽ có hiệu lực kể từ 01/01/2015. Về cơ bản Luật này có ba điểm mới quan trọng: >> TOÀN BỘ ĐIỂM MỚI LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2014

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn