Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Luật Chứng khoán 2019

Theo Luật gia Bùi Tường Vũ, Giám đốc THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, Luật chứng khoán 2019 bao gồm 135 Điều, có nhiều quy định mới, như là công ty cổ phần muốn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thì phải có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn