Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

luật Ban hành văn bản QPPL

  • Khi nào Chỉ thị hết hiệu lực? 07:56 | 17/12/2019
  • Bà Đỗ Khánh Quỳnh (Thanh Hóa) hỏi, Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 2/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn hiệu lực không? Khi nào thì các văn bản trên hết hiệu lực?
  • Bế tắc khi xác định hiệu lực Thông tư liên tịch theo Luật mới? 10:16 | 27/02/2017
  • Từ ngày 01/7/2016, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (Luật ban hành VBQPPL 2015) bắt đầu có hiệu lực thi hành, kể từ đó câu chuyện xác định tình trạng hiệu lực của các Thông tư liên tịch hướng dẫn chi tiết cho Nghị định (đã hết hiệu lực) ...
  • Thúc đẩy người dân tham gia xây dựng chính sách 08:30 | 28/11/2014
  • Thảo luận dự án luật Ban hành văn bản pháp luật hôm qua, các đại biểu Quốc hội đã tranh luận sôi nổi về các quy định: quyền của người dân và doanh nghiệp trong việc tham gia, xây dựng chính sách, cấp xã có được phép ban hành văn bản pháp luật…
  • Vấn đề cần sửa khi hợp nhất hai luật Ban hành văn bản QPPL 08:43 | 23/08/2012
  • Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do người ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn