lệ phí trước bạ

  • Đổi đăng ký ô tô do sáp nhập công ty có phải nộp lệ phí trước bạ? 13:44 | 18/06/2019
  • Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì được miễn lệ phí trước bạ. Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản, ...
  • Ba điểm cần lưu ý khi làm thủ tục khai lệ phí trước bạ 07:56 | 07/05/2019
  • Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) theo Danh mực ban hành kèm theo Quyết định số 391/QĐ-BTC ngày 20/3/2019 về việc công bố TTHC sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính; Việc xác định giá ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn