Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

lạm quyền

  • 14:27 | 12/12/2011
  • Một trong những vấn đề quan trọng trong sửa đổi Hiến pháp 1992 là phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn để đưa ra những giải pháp phát huy tính hiệu quả của hệ thống chính trị, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực trong NNPQ, đảm bảo nguyên tắc “tất ...
  • 08:05 | 29/09/2011
  • Bắt nghi phạm đánh mẹ già về trụ sở nhưng các công an viên không lập biên bản. Đánh ông này xong, họ bắt quỳ gối rồi bỏ đi chơi bài.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn