Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

lương tối thiểu vùng 2020

Lương tối thiểu vùng 2020 được thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP và áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

  • Thay đổi về tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc năm 2020 11:02 | 28/11/2019
  • Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 86/2019/QH14 tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2020. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng có hiệu lực từ ngày ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn