Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Lương tối thiểu vùng 2019

  • Nghị định về lương tối thiểu vùng 2019: Có những điểm mới gì? 08:16 | 22/11/2018
  • Chị Nguyễn Thị Trà My (Email: tramynguyen***@gmail.com) thắc mắc: “Chỉ còn hơn 01 tháng nữa là bước sang năm mới, doanh nghiệp phải áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới, nhưng tới nay tôi vẫn chưa thấy Nghị định về lương tối thiểu vùng 2019. Vậy bao ...
  • Lương tối thiểu vùng 2019: Những điểm mới nổi bật 15:51 | 17/08/2018
  • Tại Dự thảo Nghị định quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thay thế cho Nghị định 141/2017/NĐ-CP có những điểm mới đáng chú ý sau đây:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn