Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

lương cơ sở 2021

Dưới đây là những thông tin về lương cơ sở năm 2021 mà cán bộ, công chức, viên chức cần biết.

  • 02 điểm có lợi cho NLĐ khi chưa tăng lương cơ sở năm 2021 14:19 | 11/11/2020
  • Việc Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021 dẫn đến một số đối tượng không được tăng lương hay các chế độ khác; tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có trường hợp mà người lao động được hưởng lợi sau đây:
  • Bảng lương công an, quân đội năm 2021 09:36 | 28/10/2020
  • Mới đây, Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021, vì vậy, nếu không có thông báo mới thì dưới đây là bảng lương của công an, quân đội dự kiến áp dụng năm 2021:
  • Chưa tăng lương cơ sở 2021: Nhiều đối tượng chịu tác động 14:15 | 26/10/2020
  • Vừa qua, Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021 ; nếu đề nghị này được thực hiện thì mức lương cơ sở 2021 dự kiến giữ mức 1.490.000 đồng/tháng như năm 2020. Như vậy, nhiều đối tượng hưởng, đóng các khoản tiền trên mức lương cơ sở sẽ chịu ...
  • Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021 14:27 | 21/10/2020
  • Trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước năm 2021 khó khăn, Chính phủ đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở để tập trung nguồn lực phòng chống dịch bệnh COVID-19 và một số vấn đề cấp bách khác.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn