App iThong: Tra cứu mức xử phạt giao thông trên điện thoại di động

lương cơ sở 2020

  • Tăng mạnh tiền lương cho bác sĩ, y sĩ, y tá từ ngày 01/7/2020 09:15 | 24/03/2020
  • Từ ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên thành 1.600.000 đồng/tháng theo khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Quốc hội (đây là mức tăng lương cơ sở cao nhất trong vòng 8 năm ...
  • Lương, phụ cấp của 09 nhóm đối tượng sẽ tăng mạnh từ 01/7/2020 07:51 | 07/01/2020
  • Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 86/2019/QH14 ngày 12/11/2019; sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công ...
  • Thay đổi về tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc năm 2020 11:02 | 28/11/2019
  • Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 86/2019/QH14 tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2020. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng có hiệu lực từ ngày ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn