Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

kinh doanh rượu

  • 50 mẫu đơn về sản xuất kinh doanh rượu 12:01 | 07/01/2013
  • Để thuận tiện cho các doanh nghiệp trong việc làm hồ sơ thủ tục liên quan đến giấy phép sản xuất kinh doanh rượu, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư hướng dẫn số 39/2012/TT-BCT.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn