Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

kinh doanh bảo hiểm

  • Giảm mức phạt trong kinh doanh bảo hiểm 09:03 | 04/09/2013
  • Hành vi cung cấp, sử dụng tài liệu minh họa bán hàng Bảo hiểm nhân thọ không rõ rành hoặc không đầy đủ sẽ chỉ chịu phạt cảnh cáo so với mức phạt trước đây là 50 triệu đồng.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn