kinh doanh

  • Ngành Y tế đã cắt giảm gần 73% điều kiện đầu tư, kinh doanh 14:11 | 21/01/2019
  • Năm 2018, Bộ Y tế đã chính thức thực hiện cơ chế một cửa quốc gia với việc kết nối 7/23 thủ tục hành chính, dự kiến sẽ hoàn thành kết nối các thủ tục còn lại trong tháng 1/2019. Bộ cũng đã cắt giảm 1.363/1.871 điều kiện đầu tư, kinh doanh và 169/234 ...
  • Điều kiện kinh doanh vận tải biển nội địa 09:08 | 05/12/2016
  • Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển được Chính phủ ban hành ngày 29/11/2016.
  • 59 TTHC đầu tư, kinh doanh được chuẩn hóa của Sở KH&ĐT TP.HCM 11:26 | 18/10/2016
  • Ngày 11/7/2016, UBND TP.HCM ban hành Quyết định 3570/QĐ-UBND công bố 59 TTHC trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam, Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp và Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và ...
  • Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 07:50 | 30/08/2016
  • Nghị định 106/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao vừa được Chính phủ ban hành. Trong đó, cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao phải đảm bảo các điều kiện:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn