Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

kiểm tra thuế

  • Chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế 15:19 | 24/06/2019
  • Tổng cục Thuế vừa quán triệt các cục thuế phải tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong công tác thanh tra, kiểm tra.
  • Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra thuế 07:42 | 17/06/2019
  • Để hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế được giao trong năm 2019, Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện đổi mới toàn diện hoạt động thanh tra, kiểm tra theo hướng thống nhất, hiện ...
  • Ban hành quy trình kiểm tra thuế mới 15:56 | 09/05/2015
  • Ngày 20/4/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 746/QĐ-TCT về quy trình kiểm tra thuế mới thay thế quy trình cũ kèm theo Quyết định 528/QĐ-TCT .

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn