Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

kiểm tra thực tế

  • Đối tượng bị áp dụng kiểm tra thực tế 100% 09:57 | 02/08/2014
  • Nhằm làm rõ hơn các đối tượng bị áp dụng chế độ kiểm tra thực tế hàng hóa, ngày 01/8 vừa qua Tổng cục HQ đã có Công văn 9628/TCHQ-QLRR để xác định DN bị kiểm tra theo 1 trong 3 diện:
  • Kiểm tra trước hoàn thuế GTGT một số đối tượng 14:46 | 26/07/2014
  • Nhằm ngăn chặn và đẩy lùi gian lận thuế GTGT đối với hàng hóa XK qua biên giới đất liền, tại Công văn 10024/BTC-TCT, BTC đã chỉ đạo Cục thuế và Hải quan thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế đối với một số đối tượng sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn