Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

kiểm tra tải trọng

  • Tăng cường công tác kiểm tra tải trọng xe 17:14 | 17/05/2014
  • Ngày 09/05/2014, Bộ trưởng Bộ GTVT có Chỉ thị số 11/CT-BGTVT về chấn chỉnh, xử lý họat động thanh tra chuyên ngành GTVT tại các trạm kiểm tra tải trong xe lưu động.
  • Kiểm soát tải trọng xe 24/24 giờ 09:45 | 07/04/2014
  • Để triển khai quyết liệt, đồng bộ chủ trương của Chính phủ về kiểm soát tải trọng xe, ngày 4/4/2014, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng đã ký Công văn số 3703/BGTVT-VT yêu cầu các tỉnh cần phải kiểm soát tải trọng xe 24/24 giờ.
  • Đồng loạt kiểm tra tải trọng xe từ 1/4 10:04 | 25/03/2014
  • Tổng cục đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) có công văn số 778/TCĐBVN-ATGT gửi Sở Giao thông vận tải, các Cục Quản lý đường bộ yêu cầu các địa phương đồng loạt kiểm tra tải trọng xe trên các Quốc lộ trọng điểm từ ngày 1/4 tới đây.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn