Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

kiểm tra chuyên ngành

  • Đã giảm 22.000 mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành 08:43 | 17/09/2020
  • Con số được nêu ra tại hội thảo “Thúc đẩy cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành: Vấn đề và kiến nghị” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Dự án GIZ tổ chức ngày 16/9 tại Hà Nội.
  • Hạn chế tối đa sự chồng chéo trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành 17:15 | 04/12/2019
  • Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK (gọi tắt là Nghị định Một cửa) được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 hứa hẹn sẽ ...
  • Tiếp tục gỡ chồng chéo trong kiểm tra chuyên ngành 11:31 | 29/10/2019
  • Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục làm việc với các bộ, ngành có liên quan để rà soát các mặt hàng còn chồng chéo trong quản lý và kiểm tra chuyên ngành.
  • 05 nhóm thực phẩm phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành 15:54 | 30/05/2019
  • Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1899/QĐ-BYT năm 2019 công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh và danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
  • Giảm 12.600 mặt hàng thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành 13:42 | 17/05/2019
  • Con số thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy tỉ lệ hàng hóa thuộc diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đã giảm đáng kể. Từ 82.700 mặt hàng năm 2015 xuống còn 70.087 mặt hàng, tính đến tháng 3/2019, giảm 12.600 mặt ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn