Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

kiểm sát viên

  • Ban hành Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên 14:09 | 23/02/2017
  • Ngày 20/02, VKSNDTC đã chính thức ban hành Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên toà, phiên họp của Toà án. Quy tắc này áp dụng trong toàn ngành.
  • Lịch thi kiểm sát viên 2016 09:35 | 09/11/2016
  • Viện trưởng VKSNDTC vừa có Thông báo 4529/VKSTC-V15 về việc thi tuyển Kiểm sát viên (KSV). Theo đó:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn