kiểm dịch thực vật

  • Tăng số sinh vật phải kiểm dịch thực vật 09:28 | 14/11/2014
  • Từ ngày 01/01/2015, Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật lên đến 114 sinh vật (hiện nay, tại Quyết định 73/2005/QĐ-BNN chỉ có 57 sinh vật), trong đó một số nhóm tăng số lượng như sau:
  • Doanh nghiệp kiến nghị bỏ quy định kiểm dịch thực vật gỗ XK 08:59 | 21/02/2014
  • Hiệp hội DN chế biến gỗ Bình Dương (BIFA) vừa có công văn gởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị xem xét sửa đổi Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15-8-2012 theo hướng hủy bỏ yêu cầu kiểm dịch gỗ và các sản phẩm gỗ trước khi XK (chỉ ...
  • Thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu 00:14 | 10/02/2013
  • Chủ vật thể thuộc diện phải kiểm dịch hoặc người được chủ vật thể ủy quyền phải đăng ký kiểm dịch thực vật với cơ quan kiểm dịch thực vật ít nhất 24 giờ trước khi xuất khẩu vật thể.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn