Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

kiêm nhiệm

  • Tăng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh với công chức cấp xã 15:01 | 25/04/2019
  • Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, trong đó, tăng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh với công chức cấp xã.
  • 08:20 | 13/04/2012
  • - Dù chỉ tiêu cần có 20.000 luật sư vào năm 2020, UB Tư pháp của Quốc hội không đồng tình quy định cho phép viên chức giảng dạy pháp luật được "kiêm nhiệm" hành nghề luật sư. "Nguồn" này bị bác vì e ngại không đảm bảo chất lượng luật sư chuyên ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn