khu vực tư nhân

  • Chú trọng phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân 15:58 | 07/02/2020
  • Thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan ...
  • Mở rộng cho tư nhân sử dụng vốn ODA 14:25 | 02/05/2013
  • Từ ngày 6/6, khu vực tư nhân sẽ được tiếp cận vốn ODA, tuy bước đầu vẫn còn những hạn chế nhưng đây là một thay đổi đáng kể để sử dụng hiệu quả nguồn vốn này.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn