Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

khu chế xuất

  • Sẽ hỗ trợ phát triển 500 nhà trẻ ở các KCN 16:40 | 24/03/2014
  • Theo nội dung tại Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực KCN, KCX đến năm 2020” thì đến năm 2020 Chính phủ sẽ phấn đấu hỗ trợ thành lập và phát triển ít nhất 500 nhà trẻ tại các khu vực này.
  • Hướng dẫn hồ sơ mua phế liệu từ khu chế xuất 16:28 | 09/08/2013
  • Căn cứ theo các ý kiến trao đổi giữa Bộ TNMT và Bộ Tài chính, ngày 8/8 vừa qua, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 4568/TCHQ-GSQL hướng dẫn về việc nhập khẩu phế liệu từ khu chế xuất.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn