khiếu kiện đất đai

  • Hết 2012 phải giải quyết 528 vụ kiện đất 15:15 | 10/12/2012
  • Từ nay đến cuối năm, phải tập trung rà soát, có phương án giải quyết cơ bản 528 vụ việc khiếu kiện đất đai còn tồn đọng và giải quyết dứt điểm trong năm tới.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn