Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

khấu trừ thuế

  • Khoản chi phúc lợi cho người lao động có được khấu trừ thuế? 07:45 | 11/03/2019
  • Năm 2015, Công ty TNHH Dược phẩm Đô Thành chi một số khoản phúc lợi cho người lao động trực tiếp bằng tiền mặt. Khoản chi này được quy định trong Quy chế của Công ty, khi chi có các chứng từ đầy đủ. Vậy, các khoản chi phí này có được tính là chi phí ...
  • Sửa đổi, bổ sung quy định về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt 09:06 | 14/02/2019
  • Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một ...
  • Thanh toán tiền hàng cho bên thứ 3 có được khấu trừ thuế? 07:49 | 11/02/2019
  • Công ty TNHH Đăng Công Vali chuẩn bị nhập hàng từ Trung Quốc trị giá khoảng 30.000 USD. Công ty bán hàng cho biết, sẽ làm hợp đồng trong đó quy định Công ty Đăng Công Vali không chuyển tiền cho bên bán mà chuyển cho 3 công ty khác cũng ở Trung Quốc.
  • Quảng cáo trên Facebook, Google có được khấu trừ thuế? 07:41 | 09/05/2018
  • Công ty TNHH VNIS Việt Nam (Hà Nội) đang thuê 1 đơn vị khác tại Việt Nam để quảng cáo trên Facebook và Google, nhưng hiện tại Công ty cũng có thể trực tiếp đặt quảng cáo với Facebook và Google bằng thẻ tín dụng của Công ty.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn