Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

không đủ tiêu chuẩn

  • Miễn phí đổi tiền không đủ chuẩn 16:47 | 02/04/2014
  • Để quản lý chặt các TCTD có thể thu phí đổi tiền cũ nát của người dân, mới đây, NHNN đã ban hành văn bản số 1393/NHNN-PHKQ. Trong đó, ràng buộc trách nhiệm các bên hữu quan và TCTD trong việc quản lý và thực hiện thu đổi tiền không đủ chuẩn lưu ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn