ký thừa lệnh

  • Nguyên tắc ký ban hành văn bản hành chính 15:33 | 03/02/2021
  • Nguyên tắc ký ban hành văn bản hành chính bao gồm thẩm quyền ký, màu mực được dùng ký được quy định tại Điều 13 Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, cụ thể:
  • Cách ký tên, đóng dấu đúng luật vào văn bản theo NĐ 30/2020/NĐ-CP 09:42 | 09/04/2020
  • Điều 24 Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu nêu: “Đóng dấu vào văn bản, giấy tờ phải theo đúng quy định của pháp luật” và đương nhiên việc ký tên cũng thế. Vậy pháp luật quy định như thế nào? - Bài viết dưới đây sẽ giúp mọi người ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn