Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

hội đồng nhân dân

  • HĐND cần nâng chất lượng hoạt động giám sát 14:12 | 28/12/2019
  • Sáng 28/12 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề: “Vai trò của HĐND trong giám sát thực thi pháp luật tại địa phương thực trạng và giải pháp” đã được tổ chức.
  • Đề xuất chỉ duy trì HĐND cấp thành phố 10:09 | 30/10/2019
  • Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép Hà Nội thực hiện thí điểm đề án không tổ chức HĐND phường (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đồng thời giải thích đây là mô hình chính quyền đô thị 2 cấp. Trong khi đó, TP.HCM đề xuất chỉ giữ lại HĐND cấp thành phố.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn