hộ tịch

  • Hà Nội bãi bỏ 2 mức phí về trích lục hộ tịch 07:42 | 06/12/2018
  • Ngày 5/12, tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV, HĐND TP thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của HĐND TP ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP. Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP.
  • Hướng dẫn triển khai phần mềm hộ tịch 11:44 | 30/06/2016
  • Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Tư pháp vừa ban hành Công văn 345/CNTT-HTTT&CSDL về việc triển khai phần mềm hộ tịch tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn