hỗ trợ tiền điện

  • Từ 01/6/2014, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo 15:42 | 03/05/2014
  • “Từ 01/06/2014 sẽ hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội” – đó là nội dung đề cập tại Dự thảo Thông tư Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn