Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

hệ số điều chỉnh giá đất

  • Giá đất cụ thể xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh 15:08 | 04/01/2020
  • Ông Vũ Thanh Bình hỏi, theo quy định thì trường hợp khi thu hồi đất để làm đường giao thông, Nhà nước phải ưu tiên phương pháp so sánh trực tiếp để xác định giá đất cụ thể, nhưng UBND tỉnh Hưng Yên áp dụng phương pháp hệ số K để xác định giá đât bồi ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn