hạ tầng

  • Tháo điểm nghẽn PPP để hút FDI vào cơ sở hạ tầng 15:50 | 27/12/2018
  • Ngày 10/5/2018, Chính phủ đã có Nghị quyết số 54/NQ-CP thông qua các chính sách của đề nghị xây dựng Dự án Luật PPP và dự kiến Dự án Luật PPP sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Các nhà đầu tư kỳ vọng Luật PPP sẽ khắc phục ...
  • Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng 07:53 | 07/09/2016
  • Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án “Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực”.
  • 16:50 | 04/01/2012
  • Pháp luật về đất đai hiện hành không có bất kỳ một quy định nào liên quan đến cơ chế “đổi đất lấy hạ tầng”, song trên thực tế việc này vẫn được thực hiện vì lợi ích của cá nhân, tổ chức cũng như các nhà đầu tư.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn