Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

hương ước

  • Hương ước, quy ước là gì? 08:27 | 06/06/2018
  • Đây là văn bản quy định các quy tắc ứng xử do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận thiết lập.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn