Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

hóa đơn điện tử

  • Quy định mới về hóa đơn điện tử 08:55 | 02/07/2015
  • Ngày 23/06/2015, Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 1209/QĐ-BTC Quy định về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Theo đó:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn