Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

hóa đơn điện tử

  • Chuyển hóa đơn điện tử: Hướng tất yếu của thương mại điện tử 10:30 | 21/09/2019
  • Hóa đơn điện tử là giải pháp cho doanh nghiệp thời công nghệ, mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Việc chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử là yêu cầu tất yếu của một hệ thống thương mại hiện đại, ...
  • Hướng dẫn cách xác định thời điểm lập hóa đơn điện tử 09:14 | 06/08/2019
  • Theo quy định, thời điểm lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn