Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

hóa đơn điện tử

  • Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử 11:01 | 03/10/2020
  • Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bằng phương tiện điện tử, ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn