Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

hành nghề luật sư

  • 17:37 | 06/06/2012
  • Sửa đổi, hoàn thiện Luật Luật sư không phải chỉ để tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển nghề Luật sư, mà còn góp phần hoàn thiện quy trình tố tụng, cũng như để giảm tải oan sai cho nghi phạm. Bên hành lang Quốc hội, phóng viên Pháp luật Việt ...
  • 08:31 | 01/06/2012
  • - Thẩm tra dự thảo luật Luật sư, UB Tư pháp QH cho rằng nên chặt chẽ hơn trong các điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề luật sư.
  • 08:20 | 13/04/2012
  • - Dù chỉ tiêu cần có 20.000 luật sư vào năm 2020, UB Tư pháp của Quốc hội không đồng tình quy định cho phép viên chức giảng dạy pháp luật được "kiêm nhiệm" hành nghề luật sư. "Nguồn" này bị bác vì e ngại không đảm bảo chất lượng luật sư chuyên ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn