Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

hàng nhập khẩu

  • Miễn thuế NK cho nguyên liệu gia công, sản xuất hàng hóa XK tại chỗ 10:05 | 26/06/2019
  • Trước vướng mắc của hải quan một số tỉnh, thành phố trong việc xử lý thuế đối với hàng hóa NK theo loại hình gia công, sản xuất XK sau đó XK sản phẩm tại chỗ, Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện tính thuế đối ...
  • Hướng dẫn mới về thuế suất với hàng nhập khẩu tại chỗ 14:59 | 05/04/2019
  • Để thực hiện thống nhất việc áp dụng thuế suất thuế NK đối với hàng hóa NK tại chỗ kể từ ngày 1/9/2016, Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện chính sách thuế suất với loại hình này.
  • Hàng nhập khẩu bị tịch thu không phải nộp thuế GTGT 16:11 | 24/01/2019
  • Hàng nhập khẩu chưa thông quan hoặc giải phóng hàng, vẫn trong khu giám sát của cơ quan Hải quan, chưa nộp thuế và bị tịch thu thì quyền sở hữu của DN đối với hàng hóa đó đã chấm dứt nên DN không phải nộp thuế GTGT với lô hàng này.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn